ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 210 5766 931, 210 5729 126 / ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 210 2812 721 zahad@otenet.gr

ΝΟΒΟΠΑΝ

ΓΥΜΝΑ: σε ποικιλία παχών
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ: σε ποικιλία καπλαμάδων