ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 210 5766 931, 210 5729 126 / ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 210 2812 721 zahad@otenet.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τεμαχισμός επιφανειών

Συγκόλληση επιφανειών

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

(Για τεμαχισμό – συγκόλληση)

12ο χλμ Αθηνών – Λαμίας, Μεταμόρφωση
Παράδρομος Εθνικής, Γέφυρα Μεταμόρφωσης
Τηλ.: 210 2812721, 210 2812349