ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 210 5766 931, 210 5729 126 / ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 210 2812 721 zahad@otenet.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τεμαχισμός επιφανειών

Συγκόλληση επιφανειών

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

(Για τεμαχισμό - συγκόλληση)

12ο χλμ Αθηνών - Λαμίας, Μεταμόρφωση Παράδρομος Εθνικής, Γέφυρα Μεταμόρφωσης Τηλ.: 210 2812721, 210 2812349